‘Kwaliteit leveren, vind ik het belangrijkste wat er is’, start Marten Beeftink het gesprek met mij. ‘Inhoudelijke kwaliteit staat voorop, maar het gaat ook om de vormgeving van wat je levert. Iets moet er goed uitzien. Dat mogen we niet vergeten.’

“Je mag de mooie kanten laten zien”

Marten zit als consultant kwaliteitszorg bij de Onderwijsspiegel dan ook op zijn plek. Kwaliteit leveren is voor Marten vanzelfsprekend. Hij kan daarbij teren op zijn jarenlange ervaring met kwaliteitszorg in alle takken van het onderwijs. Naast consultant is Marten ook professioneel fotograaf. En dat verklaart zijn bevlogenheid voor de esthetica. Goed kijken en luisteren zijn kernkwaliteiten. Het gaat, volgens Marten, niet alleen om wát je doet, maar vooral ook dat je iets goed en zorgvuldig doet. Beeftink toont me een van de door hem samengestelde Zelfevaluatierapporten van het HBO. ‘Inhoudelijk moet het goed zijn, maar het rapport moet er dus ook goed uitzien. Je mag de mooie kanten laten zien.  Ook in het onderwijs.’

De lol van kwaliteit leveren

Daarom vindt hij het jammer dat in de net verschenen publicatie ‘de Staat van het Onderwijs 2021’ veel nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld de 11% PO-scholen waar problemen zijn (paragraaf 1.3 kwaliteit en sturing). We moeten beseffen dat dus 89% van de scholen het wél goed doet, aldus Beeftink. Dat mag ook benadrukt worden. ‘Ik vind het belangrijk dat er een reëel beeld gegeven wordt. Er gebeuren veel mooie dingen in het onderwijs.’  Zo begeleidt Marten nu een scholenfusie van 4 scholen SBO/SO en een samenwerking met een vijfde cluster2-school. Zijn aandachtsgebied is alles op het gebied van onderwijs & kwaliteit. Het gebruiken van de kwaliteiten van de huidige scholen, het bouwen aan professionele leergemeenschappen, het ontwikkelen van proeftuinen, en de olievlekwerking, zijn enkele van de onderwerpen waar Marten zich mee bezig houdt. De BOB-lijn gebruikt hij ter ondersteuning in dit proces: beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming. Hoe dit loopt en wie de besluitvorming doet moet aan de voorkant helder zijn. In projecten als deze kan hij zijn kwaliteiten als aansturen, verbinding leggen, goede gesprekken leiden volop inzetten. ‘Dat is echt de lol van kwaliteit leveren!’

Scherpstellen

Zelf noemt hij zijn werkwijze ‘praktische wijsheid’: enerzijds moet het gewoon werken – er zit een zekere pragmatiek in -, en anderzijds moet het goed doordacht zijn. Ik houd ervan mensen te betrekken, proeftuinen te organiseren, maar ik fungeer ook graag als slijpsteen door af en toe lastige vragen te stellen om de zaak op scherp te stellen. Eigenlijk doe ik dat als fotograaf ook: scherpstellen om het beter te gaan zien!

Meer weten?

Wil je ook je kwaliteit aanscherpen, neem dan contact op met Marten Beeftink: 06-25061669
Of kijk op onze pagina over de consultancy van de Onderwijsspiegel.

M. Bouwhuis