Het vernieuwde waarderingskader

Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur én een voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat de besturing van de instelling en de sturing op een opleiding sterk van elkaar verschillen. De Onderwijsspiegel heeft met de recent ontwikkelde Bestuursscan en de Onderwijsscan effectieve hulpmiddelen om je gedegen voor te bereiden op een inspectiebezoek.

Behalve de aanpassing aan het nieuwe waarderingskader zijn er nog enkele vernieuwingen in de MBO Onderwijsscan:

  • De vragen voor de docenten zijn allemaal optioneel, zodat docenten die een vraag niet kunnen beantwoorden deze kunnen overslaan en ook instructeurs/onderwijsassistenten aan de scan kunnen deelnemen.
  • De vragenlijst voor de examencommissie is uitgebreid en de vragen zijn optioneel gemaakt. Zowel de centrale als de decentrale examencommissie die betrokken is bij de opleiding kan de vragenlijst invullen, het borgen en zorgen is afgedekt.
  • De vragenlijst voor de alumni is uitgebreid.
  • De vragenlijst is zodanig opgesteld dat zowel de leerweg BOL als BBL is afgedekt.
  • Verder is het mogelijk om school specifieke beleidsvragen aan de scan toe te voegen.

Onderwijsscan

Voor opleidingen in het onderwijs is het niet alleen van belang om een goed niveau te kunnen waarborgen, maar ook om aan te blijven sluiten op de praktijk. Het is als onderwijsinstelling dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kwaliteit van opleidingen. De Onderwijsscan is speciaal ontwikkeld om opleidingen via 360 graden feedback in en rondom het onderwijs een krachtige kwaliteitsimpuls te geven.