Vragenlijst Leesklimaat in het MBO

Uit onderzoek blijkt dat het leesklimaat op school studenten enorm kan stimuleren om te gaan lezen. Hoe meer jongeren lezen, hoe beter hun leesniveau wordt.

Leesklimaat

De laatste PISA-onderzoeken (dec. 2019) tonen helaas aan dat Nederland van alle aan het onderzoek deelnemende landen (90) het slechtst scoort bij lezen. Deze achteruitgang is het sterkste bij de zwakste groep 15-jarige lezers. Veel van deze zwakkere lezers komen terecht in het MBO. Naar aanleiding van de publicatie van de Staat van het Onderwijs 2021 pleit de inspecteur-generaal van het onderwijs – Alida Oppers – voor meer aandacht voor taal- en leesonderwijs. De belangrijke rol van school wordt daarbij benadrukt.

Leesklimaat in het MBO

Met de nieuwe vragenlijst van de Onderwijsspiegel ‘Leesklimaat in het MBO’ krijgen de leraren/de school feedback over wat de studenten van het leesklimaat op school vinden. Hoe ervaren zij het leesklimaat? Voelen ze zich gestimuleerd om meer te gaan lezen? De vragenlijst biedt een mooie inleiding voor een goed gesprek hierover.

Deze korte enquête kan in 5 á 10 minuten in de klas worden afgenomen. Desgewenst kunnen de uitkomsten direct besproken worden. De enquête staat klaar bij de sjablonen van de Onderwijsspiegel.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.