Onderwijsscan MBO

MBO Onderwijsscan

Zelfevaluatie en 360 graden feedback voor het MBO

De MBO Onderwijsscan is ontwikkeld voor kwaliteitszorg in het MBO. De Onderwijsscan is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie.

Met de scan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel 360-graden doorgelicht. Alle betrokkenen bij de MBO-opleiding geven input over verschillende aspecten van het waarderingskader. De resultaten van het onderzoek zijn in één overzichtelijk rapport verwerkt. Je weet direct wat de sterke kanten van de opleiding zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Zo bieden we opleidingen gereedschap om hun onderwijs een krachtige kwaliteitsimpuls te geven. Voor het VAVO geldt een ander Inspectiekader. Vandaar dat voor deze opleiding de VAVO Onderwijsscan is ontwikkeld.

Wie doen er mee aan de MBO Onderwijsscan?

De MBO-Onderwijsscan is een 360 graden feedback instrument. We nemen – online – gevalideerde enquêtes af bij studenten, docenten, managers en de examencommissie. De stagebedrijven en desgewenst de alumni benaderen we telefonisch. Wij zorgen ervoor dat van alle groepen een representatief aantal deelneemt aan het onderzoek. De verschillende invalshoeken vormen een gedegen zelfevaluatie van de opleiding.

Hoe werkt de MBO Onderwijsscan?

De MBO Onderwijsscan bestaat per ROC-team uit een intake met de teammanager, het onderzoek en een teambijeenkomst.

Neem contact met ons op!

Download de flyer Onderwijsscan MBO of neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je graag alles over de Onderwijsscan MBO.

360 graden feedback

De gevalideerde vragenlijsten die bij de zelfevaluatie en 360 graden feedback gebruikt worden, dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. Dit waarderingskader middelbaar beroepsonderwijs bevat zes kwaliteitsgebieden. Het gaat daarbij om de beantwoording van drie vragen:

 1. Leren de studenten genoeg? (Onderwijsresultaten en Examinering en diplomering)
 2. Krijgen de studenten goed les? (Onderwijsproces)
 3. Voelen de studenten zich veilig op school? (Schoolklimaat)

Betrouwbaar beeld

Door de gevalideerde vragenlijsten en de 360 graden feedback geven de uitkomsten van de MBO Onderwijsscan een betrouwbaar beeld op welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is.

De 360-graden input over dezelfde onderwerpen biedt veel handvatten waar je als team concreet mee vooruit kan. Bijvoorbeeld input voor het opstellen of verder uitwerken van het teamjaarplan.

De spiegelsessie

Samen met het team worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. De spiegelsessie wordt begeleid door een ervaren teambegeleider. Het team is tijdens deze bijeenkomst zelf aan zet: de teamleden analyseren de uitkomsten en bepalen wat zij belangrijke aspecten vinden om te verbeteren of om juist te bestendigen. Vervolgens worden er concrete acties geformuleerd.

Het eindresultaat is input waar je als team direct mee aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan het beter afstemmen met het werkveld, het meer in gesprek gaan met studenten of het verhogen van de leskwaliteit. Soms is eerst vervolgonderzoek nodig voordat er daadwerkelijke acties uitgevoerd kunnen worden.

Na afloop van de Spiegelsessie ontvangt de opleiding van de Onderwijsspiegel een samenvatting met de uitkomsten uit de Spiegelsessie.

MBO Onderwijsscan

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

De voordelen van de MBO Onderwijsscan

 • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis

 • 360 graden input over de onderwijskwaliteit

 • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten

 • Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen

 • Onderdeel kwaliteitsbeleid

 • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering

 • Volledige ontzorging

 • Het is mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren

In de volgende artikelen kun je lezen de hoe de Onderwijsscan is ingezet bij het Hoornbeeck College en ROC Gilde Opleidingen.
Een groot aantal scholen neemt al deel aan onze onderwijsscan. Zo zorgen we samen voor een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs!

Alle meniningen over onderwijskwaliteit naast elkaar

In het verslag van de Onderwijsscan staan de meningen over onderwijskwaliteit van alle betrokkenen heel goed geordend.

Het is super om de mening van studenten, docenten en stagebedrijven op deze manier naast elkaar te zien. Levert veel gespreksstof op.”

Teamleider, MBO

Mooie impuls voor het goede gesprek

De Teamscan MBO hebben we als heel positief ervaren. De scan is afgestemd op de context van het MBO, dus herkenbaar voor ons. Dat geeft deze scan meerwaarde. Het is een mooie pas op de plaats. Goed om zwart op wit te zien waar we staan als team. Het was ook fijn dat we binnen het MBO Utrecht de scan in drie teams hebben kunnen afnemen, dan heb je vergelijkingsmateriaal.
De Teamscan gaf ons een basis voor het goede gesprek. Nu niet vanuit emoties, maar vanuit feiten.

De discussies die ontstonden hebben direct acties opgeleverd. Zo blijft het niet bij praten. Op de komende tweedaagse kunnen we meteen aan de slag!

Renske Baten, Docent - Aansturing Team Evenementen MBO Utrecht

Download onze flyer

Onderwijsscan MBO

Download onze flyer

VAVO Onderwijsscan

Download onze flyer

Online Enquêtetool

Ga naar de bovenkant