Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Onderwijsscan VO

Zelfevaluatie met je team op basis van het Inspectiekader

Om scholen een krachtige kwaliteitsimpuls te geven is de Onderwijsscan VO ontwikkeld. Met de Onderwijsscan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel doorgelicht. Je weet direct wat de sterke kanten van de school zijn en waar de ontwikkelpunten liggen.

Inhoud van de Onderwijsscan VO

De Onderwijsscan VO bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, leerlingen, de examencommissie, zorgcoördinatoren, (indien van toepassing) stagebedrijven en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden (met uitzondering van het werkveld) digitaal afgenomen. Alle respons wordt verwerkt in één rapportage. 

Betrouwbaar beeld

De uitkomsten van de Onderwijsscan VO geven een betrouwbaar beeld over welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is. In een gestructureerd gesprek met het team worden de resultaten geanalyseerd en worden verbeteracties geformuleerd. Het eindresultaat is input waar je als team concreet mee vooruit kunt. Bijvoorbeeld input voor het opstellen van een jaarplan.

Hoe werkt de Onderwijsscan VO?

De Onderwijsscan VO bestaat per school uit een intake met de directie/teamleider, het onderzoek en het teamgesprek. Het is ook mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren.

Stap 1 Intake
Bespreken van de plaats van de Onderwijsscan VO binnen het kwaliteitsbeleid. Concrete afspraken over uitvoering scan.
Stap 2: Onderzoek
Digitale enquêtes voor docenten, leerlingen, ouders, examencommissie, zorgcoördinatoren en management. Telefonische enquête stagebedrijven.
Stap 3: Teambespreking
Met een ervaren teambegeleider van de Onderwijsspiegel worden de resultaten bespoken. Formulering van verbeterpunten: de basis van het jaarplan.

De voordelen van de Onderwijsscan VO

  • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis
  • 360graden input over de onderwijskwaliteit
  • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten
  • Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen
  • Onderdeel kwaliteitsbeleid
  • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering
  • Volledige ontzorging

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de Onderwijsscan VO.

Gebruikerservaringen

Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten

 

"De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat. De rapportage met de resultaten is helder. In één oogopslag wordt inzichtelijk hoe de verschillende betrokken groepen over de thema’s denken; aandachtspunten worden snel..."

Lees meer >>

Mark Duijf

Coördinator en docent op het Dollard College