Onderwijsscan

Zelfevaluatie en 360 graden feedback

Om opleidingen een krachtige kwaliteitsimpuls te geven is de Onderwijsscan ontwikkeld. De onderwijsscan is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie.
Met de Onderwijsscan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel 360-graden doorgelicht.
Je weet direct wat de sterke kanten van de opleiding zijn en waar de ontwikkelpunten liggen
.

0
aantal scans

Onderwijsscan
VO

Zelfevaluatie en 360 graden feedback van de school op basis van het inspectiekader

Onderwijsscan MBO

Zelfevaluatie en 360 graden feedback van de opleiding op basis van het inspectiekader

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van 360 graden feedback in het onderwijs met de onderwijsscan.

Neem contact op

Inhoud van de Onderwijsscan

De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, leerlingen, de examencommissie, zorgcoördinatoren, (indien van toepassing) stagebedrijven en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden (met uitzondering van het werkveld) digitaal afgenomen. Alle respons wordt verwerkt in één rapportage.

Betrouwbaar beeld

De uitkomsten van de Onderwijsscan geven een betrouwbaar beeld over welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is. De 360-graden input over dezelfde onderwerpen biedt veel handvatten om direct aan de slag te gaan.

De spiegelsessie

Samen met het team worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. De spiegelsessie worden begeleid door een ervaren teambegeleider. Het team is tijdens deze bijeenkomst zelf aan zet: de teamleden analyseren de uitkomsten en bepalen wat zij belangrijke aspecten vinden om te verbeteren of om juist te bestendigen. Vervolgens worden er verbeteracties geformuleerd. Het eindresultaat is input waar je als team concreet mee vooruit kunt. Bijvoorbeeld input voor het opstellen van een jaarplan.

Hoe werkt de Onderwijsscan?

De Onderwijsscan bestaat per school uit een intake met de directie/teammanager, het onderzoek en het teamgesprek.

Neem contact op

Meer over de Onderwijsscan

VO Onderwijsscan

Zelfevaluatie en 360 graden feedback van de school op basis van het inspectiekader

MBO Onderwijsscan

Zelfevaluatie en 360 graden feedback van de opleiding op basis van het inspectiekader

De voordelen

 • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis

 • 360graden input over de onderwijskwaliteit

 • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten

 • Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen

 • Onderdeel kwaliteitsbeleid

 • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering

 • Volledige ontzorging

Meer weten?

Lees verder op onze pagina’s:

Of neem contact met ons op. De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de Onderwijsscan.

Neem contact op

Aanmelden?

Zelfevaluatie en 360 graden feedbback voor je team? Meld je dan nu aan!

Neem contact op

Onze kernwaarden

Wat typeert onze aanpak?

 • we stemmen zorgvuldig af
 • we werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak
 • combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • eigenaarschap is uitgangspunt
 • evidence based
 • leerlingen merken het effect

De Onderwijsspiegel is stevig verankerd in het onderwijs. Een grote groep klanten in het PO, VO, MBO, HBO en WO werkt al jaren met de online enquêtetool. Via deze klanten kunnen we ruim 600.000 respondenten bereiken.

Onze klanten
Testimonials
Dollard College

Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten

De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat.

Ik zou de Onderwijsscan VO zeker aanbevelen aan andere scholen.

Mark Duijf, Coördinator en docent op het Dollard College

Alle meniningen over onderwijskwaliteit naast elkaar

In het verslag van de Onderwijsscan staan de meningen over onderwijskwaliteit van alle betrokkenen heel goed geordend.

Het is super om de mening van studenten, docenten en stagebedrijven op deze manier naast elkaar te zien. Levert veel gespreksstof op.”

Teamleider, MBO

Mooie impuls voor het goede gesprek

De Teamscan MBO hebben we als heel positief ervaren. De scan is afgestemd op de context van het MBO, dus herkenbaar voor ons. Dat geeft deze scan meerwaarde. Het is een mooie pas op de plaats. Goed om zwart op wit te zien waar we staan als team. Het was ook fijn dat we binnen het MBO Utrecht de scan in drie teams hebben kunnen afnemen, dan heb je vergelijkingsmateriaal.
De Teamscan gaf ons een basis voor het goede gesprek. Nu niet vanuit emoties, maar vanuit feiten.

De discussies die ontstonden hebben direct acties opgeleverd. Zo blijft het niet bij praten. Op de komende tweedaagse kunnen we meteen aan de slag!

Renske Baten, Docent - Aansturing Team Evenementen MBO Utrecht

Meer over de Onderwijsscan