Meer informatie? Bel 040 29 06 078

10 tips voor de beste enquêtevragen

Je hele doelgroep moet elke vraag kunnen beantwoorden

Houd bij het opstellen van je enquêtevragen je complete doelgroep voor ogen. Als het gaat om beroepsonderwijs bijvoorbeeld, dan moeten zowel studenten van de voltijd- als die van de deeltijdopleiding alle vragen kunnen beantwoorden.

Stel vragen die iedereen begrijpt

Houd je vragen helder en begrijpelijk voor je respondenten. Wordt een vraag verkeerd geïnterpreteerd, dan heb je niets aan het antwoord.

Stel vragen die snel en gemakkelijk te beantwoorden zijn

Vermijd vragen waar de respondent over na moet denken. Je wilt niet dat hij gaat wikken en wegen, dat kost tijd.

Geen ontkennende vragen

Stel geen vragen met ‘niet’ of ‘geen’ erin. Negatief gestelde vragen kosten meer tijd om te lezen en bovendien ziet de lezer de negatieve woorden vaak niet, waardoor je een verkeerd antwoord krijgt.

Stel geen open vragen

Een open vraag beantwoorden kost tijd. Mensen willen vragenlijsten graag snel kunnen invullen.

Gebruik een schaal

Gebruik je stellingen in je vragenlijst? Zorg dan dat je respondent kan antwoorden op een ‘schaal’: van nooit tot altijd, van helemaal eens tot helemaal oneens, etcetera. Invullen gaat dan snel en gemakkelijk.

Stel vragen die onderscheid aanbrengen

Een vraag waarop iedereen hetzelfde antwoord geeft, kun je weglaten.

Begin met de -naar verwachting- meest gekozen antwoorden

Iemand die kan kiezen uit een lijstje met verschillende antwoorden, stopt met zoeken als hij zijn antwoord gevonden heeft. Zet daarom de antwoorden waarvan je verwacht dat die het meest gegeven worden, bovenaan.

Vermijd vaktaal

Let op met termen die voor jou duidelijk zijn, maar voor respondenten niet. Denk aan een term als ‘competentiegericht onderwijs’. Een ouder bijvoorbeeld weet misschien niet direct wat dit is.

Vermijd suggestieve vragen

‘Vindt u ook niet dat …’ , ‘U ziet toch ook dat…’: voorbeelden van suggestieve vragen. Bij een suggestieve vraag staat het antwoord eigenlijk al vast en beïnvloed je je respondent. Stel dit soort vragen dus niet in je enquête, maar bevraag je respondenten zo neutraal mogelijk.