Lesevaluatie en Docentevaluatie in het VO

Feedback voor de leraar in het voortgezet onderwijs

Met lesevaluatie en docentevaluatie direct feedback voor de leraar in het Voortgezet Onderwijs (VO). Docentevaluaties en lesevaluaties kunnen gemakkelijk online worden afgenomen met de enquêtetool van de Onderwijsspiegel.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben al heel wat uren onderwijs genoten. Zij kunnen hun docenten duidelijk aangeven wat hun mening over het onderwijs is. Ze geven vaak goede feedback over wat er al goed gaat en wat er beter kan. Met de lesevaluaties en docentevaluatie krijgen docenten dus veel inzicht in hoe ze functioneren en bij leerlingen overkomen, maar ook wat leerlingen vinden van bijvorbeeld de lesinhoud en de gebruikte werkvormen. Deze feedback is belangrijke input voor hun verdere professionele ontwikkeling.

Hoe werkt leraar feedback in het VO?

De docentevaluatie en lesevaluaties kunnen door scholen met een licentie op de Onderwijsspiegel zelfstandig afgenomen worden. Bij het samenstellen van een online enquête kan je gebruik maken van een van onze gevalideerde vragenlijsten, maar je kunt ook zelf een vragenlijst opstellen. Er staan in onze enquêtetool veel verschillende vraagtypes klaar voor gebruik. Onze Helpdesk is altijd bereid je daarbij te ondersteunen.
Als de docentevaluatie klaar voor gebruik is, ontvangt de docent een code die hij deelt met de leerlingen. De leerlingen vullen de enquête in en de resultaten zijn desgewenst realtime beschikbaar. Als docent kun je – een deel van de – feedback meteen met de leerlingen delen.

Leraar feedback

Het volledig geautomatiseerde proces van een docentevaluatie bestaat uit drie fases. Scholen met een licentie op de Onderwijsspiegel kunnen de lesevaluatie zelfstandig afnemen, of kiezen voor maatwerk of extra ondersteuning vanuit ons. Zo heb je het proces van je lesevaluatie volledig in eigen hand!

Maatwerk leraar feedback of helemaal zelf doen?

De Onderwijsspiegel biedt maatwerk bij de opzet, invoering en uitvoering van docentevaluaties en lesevaluaties in het voortgezet onderwijs. Zo weet je zeker dat alles verloopt zoals je het wil.

Interesse? Neem dan contact met ons op.

Maatwerk

 • Ondersteuning bij de interne communicatie over de docentevaluatie

 • Realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij docenten

 • Creëren van een veilige sfeer voor docenten (de rapportage wordt – indien gewenst – uitsluitend aan de docent verstrekt)

 • Opstellen van een op de onderwijsinstelling afgestemde vragenlijst

 • Organisatie van de enquête; de afnameprocedure, een snelle en heldere rapportage, het uitvoeren van pilots

 • Hulp bij structurele inbedding in het professionaliseringsbeleid

Neem contact met ons op!

Download onze folder over docentevaluatie of neem contact op met onze adviseurs. Zij vertellen je graag alles over leraar feedback in het VO.

De voordelen van leraar feedback

 • Het volledige proces, van afname tot en met rapportage, is geautomatiseerd

 • Het proces en product worden afgestemd op je wensen

 • Afname van de enquêtes kan op een afgesproken tijdstip, maar enquêtes kunnen ook gedurende een schooljaar openstaan

 • Gedurende de afname ontvang je ‘real time’ inzicht in de voortgang

 • Privacy is gegarandeerd

 • Inbedding in systeem kwaliteitszorg VO

Wat levert het je op?

 • Feedback voor de leraar op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied

 • Inzicht in de waardering van leerlingen voor docenten

 • Input voor de verdere ontwikkeling van docenten

 • Betrokkenheid leerlingen bij hun school

Hoe zit het met mijn privacy als docent bij de docentevaluatie VO?

De docentevaluatie of lesevaluatie neem je in eerste instantie af om als docent direct feedback te krijgen op wat leerlingen van jou als leraar en jouw lessen vinden. Je kunt de resultaten eventueel delen met je leerlingen en samen in gesprek gaan over hoe jullie het onderwijs ervaren en wat er sterk aan is en wat er anders kan.
Op schoolniveau maak je afspraken over hoe jullie omgaan met de privacy van de docent, zoals wie het recht heeft de uitslag in te zien. De enquêtetool van de Onderwijsspiegel biedt mogelijkheden om de privacy van docenten te waarborgen. Ook hierin is maatwerk mogelijk.

Workshop / Training
Vergroot de impact van leraar feedback VO

Steeds vaker bespreken leraren de ontvangen feedback en de daaruit voortkomende ontwikkelpunten met hun leerlingen. Zo worden leerlingen actief betrokken bij de feedbackcultuur in hun school. In de praktijk blijkt dat leerlingen goede feedback geven en het bovendien erg leuk vinden om mee te denken over het onderwijs: Goed onderwijs maak je samen!

Wil je meer lezen over hoe je de impact van de leraar feedback kunt vergroten, lees dan het artikel Docentevaluatie: betrekken van leerlingen bij je ontwikkeling.

Of neem contact met ons op.

Twents Carmel College

Tijdbesparend!

“De docentevaluatie is een belangrijk onderdeel van de gesprekscyclus bij het Twents Carmel College. Tot voor kort werd de docentevaluatie op papier verwerkt. Het kostte veel tijd om de enquêtes voor ruim 400 docenten te verwerken. In samenwerking met de ROC-Spiegel is dit gehele proces geautomatiseerd.”

Corné Luijkc, stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën Twents Carmel College

Maak leraar feedback tot een succes

Training Docentevaluatie

Download onze flyer

Workshop Docentevaluatie

Download onze flyer

Docentevaluatie

Download onze flyer