Nieuwe vragenlijst: HBO/WO Instroomenquête

13 oktober 2021|Enquête Software voor het onderwijs|

Studiesucces en introductie hebben met elkaar te maken. De student krijgt snel kennis van hoe de hbo of universiteit ‘werkt’. Hij ontmoet docenten en begeleiders en veel medestudenten en maakt kennis met de sfeer van de opleiding. Dat is [...]