‘Leuker kunnen wij het maken, en makkelijker ook.’

Want sinds kort beschikt de Onderwijsspiegel over een eigen app voor op de mobiele telefoon. Dit betekent nog meer gemak als u regelmatig, met name onder leerlingen en studenten, een enquête uitzet.

De onderwijsspiegel app

De app is eenvoudig te downloaden. Kies op de telefoon voor de App of Play Store en typ in het daarvoor bestemde tekstvak ‘Onderwijsspiegel’. De Onderwijsspiegel-app wordt getoond, waarna u de aangegeven stappen volgt om de app te downloaden. Wilt u respondenten een vragenlijst laten invullen, dan klikt de respondent op de Onderwijsspiegel-app. Het aanmeldscherm verschijnt op de telefoon, de respondent voert de 9-letterige aanmeldcode in en de vragenlijst wordt gestart. De noodzaak van een vrij computerlokaal behoort bij de verleden tijd.

Wij adviseren bij het samenstellen van een vragenlijst te kiezen voor heldere, beknopte vragen en antwoorden. Dit geldt in het bijzonder voor een vragenlijst die via de mobiele telefoon wordt afgenomen.

Wij horen graag uw vragen of opmerkingen over de Onderwijsspiegel-app.

Neem contact met ons op

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.

Enquêtetool