Meer informatie? Bel 040 29 06 078
28 mei 2019 | Nieuws

Onderwijsscan

Zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader

In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen – on line – enquêtes in over onderwerpen uit het inspectiekader.

Inzicht in opleidingskwaliteit

In een heldere rapportage staan de uitkomsten uit de enquêtes overzichtelijk bij elkaar, waardoor een opleiding direct inzicht krijgt in de opleidingskwaliteit. Vervolgens wordt deze rapportage op een activerende wijze besproken in het betreffende onderwijsteam. In diverse pilots hebben de Onderwijsscan uitgeprobeerd en verder verfijnd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze aanpak? Lees de flyer over de Onderwijsscan MBO. Of bekijk de webpagina Onderwijsscan MBO.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk (alle werkdagen bereikbaar).