Meer informatie? Bel 040 29 06 078
05 december 2019 | Nieuws

Onderwijsscan VO

Na de Onderwijsscan MBO hebben we nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld.
De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland. Op 3 december hebben we een pilot uitgevoerd bij het Dollard College. De reacties van de deelnemers waren heel positief: “geeft veel inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs” en “veel gedaan in korte tijd bij deze teambespreking”