Meer informatie? Bel 040 29 06 078

10 adviezen voor een goede enquête

Begin met een inleiding

Start je vragenlijst met een welkom aan je respondent, leg uit waar de enquête voor bedoeld is en wie de afzender is. Licht eventueel je het onderwerp toe, geef je aan hoe lang het invullen duurt en bedank je je respondent voor het nemen van de moeite.

Houd je vragenlijst kort

Mensen willen graag helpen met je vraag, maar hebben niet veel tijd over voor een vragenlijst. Zorg dus dat je lijst kort is.

Zet de belangrijkste vragen vooraan

Zet je belangrijkste vragen vooraan. Als je respondent de vragenlijst onverhoopt niet helemaal invult, heb je in ieder geval de antwoorden op de belangrijkste vragen.

Blijf bij het doel van je enquête

Je gebruikt een enquête om de mening van iemand te vragen over een bepaald onderwerp. Zorg dan ook dat alle vragen verbonden zijn aan dat onderwerp. Focus en haal er geen andere onderwerpen bij. Dat maakt een vragenlijst onnodig lang en vertroebelt het resultaat.

Stel je vragen in een logische volgorde

Denk na over de volgorde waarin je de vragen stelt: die moet logisch zijn. Heb je veel vragen die bij elkaar horen, zet die dan bij elkaar met een titel erboven.

Gebruik matrixvragen

Matrixvragen (een vraag waarbij de respondent kan klikken op een mogelijkheid, bijvoorbeeld in een reeks van ‘zeer ontevreden tot zeer tevreden’) zijn veel sneller te beantwoorden dan gewone vragen. Zet die dus in bij het maken van je vragenlijst.

Leg je vragenlijst voor aan een ander

Zelf ben je vaak zo intensief bezig met het maken van een enquête, dat je soms belangrijke zaken over het hoofd ziet. Het helpt als je je vragenlijst even laat checken door bijvoorbeeld een collega met een frisse blik.

Proef op de som

Is je vragenlijst klaar? Laat hem dan eerst invullen door een aantal proefpersonen. Zo kun je nog aanscherpen en checken of de enquête zijn doel bereikt.

Sluit je enquête af met een open vraag

Geef je respondent aan het eind van de vragenlijst de kans nog een opmerking achter te laten. Dat doe je door het stellen van een open vraag: ‘heeft u nog opmerkingen over dit onderzoek?

Bedankt!

Bedank je respondent aan het eind van de enquête voor zijn moeite en het invullen van de vragenlijst.