Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Maand: december 2019

05 december 2019

Zo verbeter je snel de kwaliteit van je MBO-onderwijs

De #Onderwijsscan MBO slaat aan. Na een pilotperiode is sinds september de Onderwijsscan MBO live. We zijn er trots op dat inmiddels meer dan 50 MBO-teams de Onderwijsscan gebruiken. Met de Onderwijsscan – gebaseerd op het Inspectiekader – krijgen teams direct inzicht in de kwaliteit van hun opleiding. In de rapportage staat de input van…

05 december 2019

Onderwijsscan VO

Na de Onderwijsscan MBO is nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld. De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland. Vorig jaar is door de Onderwijsspiegel een pilot uitgevoerd bij het Dollard College….