Onderzoek naar Kwaliteitszorg en ambitie

Met de Bestuursscan wordt de ‘ Kwaliteitszorg en ambitie’ zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie onderzocht. Het gaat daarbij om de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur (KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3). De vragen in de bestuursscan zijn direct afgeleid van KA1,2,3.

Met de scan krijg je daarom direct een goed beeld van de ‘Kwaliteitszorg en Ambitie’ van de instelling.

Onderzoekskader onderwijsinspectie

Met de Bestuursscan sluiten we aan bij het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. In het onderzoekskader 2017 staat onder andere het volgende:

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Elk bestuur heeft zijn eigen proces om de onderwijskwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen. Dat specifieke proces is voor de inspectie uitgangspunt in het toezicht” namelijk:

  • het bestuur en de opleiding hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs (KA1 Kwaliteitszorg);
  • het bestuur en de opleiding kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer (KA2: kwaliteitscultuur)
  • het bestuur en de opleiding leggen intern en extern verantwoording af over de doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. (KA3 Verantwoording en dialoog) (noot: Onderzoekskader 2017)

Kwaliteitszorg & Ambitie (KA1,2,3)

In het nieuwe onderzoekskader dat medio 2021 wordt gepubliceerd, verwachten we extra aandacht van de onderwijsinspectie over de hiervoor genoemde Kwaliteitszorg & Ambitie (KA1,2,3): hoe heb je dat als bestuurder georganiseerd en hoe volg je de voortgang en ontwikkeling?

Onze bestuursscan gaat je daarbij helpen. De vragen in de bestuursscan zijn direct afgeleid van de basiskwaliteit die in het inspectiekader zijn beschreven bij KA1,2,3.

Meer weten?

Lees meer over onze dienst de bestuursscan

Voor meer informatie over onze methodiek kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Bestuursscan

De Bestuursscan is een 360graden feedback voor je gehele onderwijsinstelling. De scan biedt inzicht in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en start de dialoog daarover.