Meer informatie? Bel 040 29 06 078
25 maart 2020 | Nieuws

Leren op afstand. Gebruik nieuwe online-vragenlijst

Hoe bevalt leren op afstand? Gebruik onze nieuwe vragenlijst.
Les op afstand is een oplossing om onderwijs te verzorgen nu veel studenten/leerlingen niet meer naar school kunnen. Het gaat in veel gevallen om een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Voor velen een nieuwe vorm van lesgeven en les krijgen.
Op basis van het Stappenplan van Kennisnet.nl voor Leren op Afstand en in samenwerking met enkele docenten en leerlingen heeft de Onderwijsspiegel een vragenlijst geformuleerd waarmee de tevredenheid over het Leren op Afstand door docenten en studenten/leerlingen gemeten kan worden.
Deze basisvragenlijst kan bewerkt en aangevuld worden met schoolspecifieke vragen, zoals tevredenheidsvragen over de tool die op uw school gebruikt wordt voor het realiseren van Leren op Afstand.
Je vindt de vragenlijst op je profielscherm, onder ‘Sjablonen’/‘Leren op afstand’.
t 040 29 06 078
e helpdesk@onderwijsspiegel.nl